Dom: Svantes Vilt & Bär AB ska betala vite om 10 000 kronor
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20