Livsmedelsverket omhändertar skålar i melamin från Kina
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20