Arla och Milko planerar fusion
Det finns en vilja hos styrelserna såväl i mjölkbolaget Arla som i konkurrenten Milko till en sammanslagning av bolagen. Det meddelade båda bolagen i dag.
”En fusion ligger i linje med vår ambition att vara hela Sveriges matinspiratör och skapar förutsättningar för fortsatt mjölkproduktion i området”, säger Åke Hantoft, ordförande för Arla.
 
För Milko är det dålig lönsamhet som gjort att man öppnat dörren för en fusion med Arla. Milko tvingas samtidigt sänka avräkningspriset till sina Mjölkbönder.
 
”Milko har länge haft en ekonomi i obalans och vi har tvingats att genomföra flera och genomgripande kostnadsförbättrande åtgärder de senaste åren”, säger Milkos ordförande Lars Reyier.
 
”Försäljningsutvecklingen har dock fortsatt att utvecklas mycket svagt under 2011 och styrelsen har därför beslutat att kraftigt sänka avräkningspriset.”
 
Under den närmaste tiden kommer MBL-förhandlingar att genomföras med Milkos anställda.
 
Den 28 juni väntas Arlas styrelse ta ett beslut om fusionsavtalet. Samma dag håller Milko en första stämma. Hos Milko krävs 50 procents majoritet för att gå vidare med planerna. Vid en andra stämma den 14 juli krävs 2/3 majoritet.
 
Affären mellan Aral och Milko måste sedan även godkännas av Konkurrensverket.
 
”Milkomedlemmarna får Arlas mjölkpris från dag 1 efter att fusionen är klar och godkänd av Konkurrensverket och Arla kommer att hämta mjölk hos alla Milkos medlemmar”, skriver Arla i en kommentar.
 
FoodMontior-Fakta (källa Arla):
Arla.
Antal ägare/medlemmar: 3 649 danska, 3 529 svenska och 1 tysk (Hansa Arla Milch som i sin tur har cirka 600 aktiva medlemmar)
Total mjölkinvägning (2010): 8 713 Mkg, varav 4 345 Mkg i Danmark, 1 894 Mkg i Sverige och 470 Mkg i Tyskland.
Antal medarbetare: 16 200 (varav 3 200 i Sverige).
Varumärken i Sverige: Arla Ko®, Bregott®, Yoggi®, Kvibille®, Wästgöta Kloster®, Castello®, Buko®, Lurpak® m fl.
Anläggningar i Sverige: Stockholm, Linköping, Jönköping, Göteborg, Skövde, Falkenberg, Kvibille, Götene, Kalmar, Vimmerby, Visby, Sundsvall (fr o m 1 juli 2011).
 
Milko.
Antal ägare/medlemmar: 636.
Total mjölkinvägning: 250 Mkg.
Antal medarbetare: 336, varav 235 i produktion.
Varumärken: Fjäll®, Bärry®, Bollnäs®, Philura®, Tiger®, Storsjöost®, Fina ®.
Anläggningar: Grådö, Östersund, Sundsvall (t o m 1 juli 2011)
 
/FoodMonitor