fao2011-06-10
Trädgårdsodling i Kongo
ger 400 miljoner dollar
I de fem största städerna i Demokratiska republiken Kongo har ett FAO-program för trädgårdsodling vänt trenden med kronisk undernäring och lyckats skapa ett överskott med ett marknadsvärde på 400 miljoner dollar.
 
Programmet inleddes som ett svar på den massinflyttning till städerna som uppkom till följd av en femårig konflik i östra Kongo. Idag hjälper programmet lokala statsodlare att årligen producera 330 000 ton grönsaker.
 
Detta kan jämföras med 148 000 ton under 2005/2006 vilket motsvarar en ökning med 122 procent på endast fem års tid. Mindre än 10 procent av grönsakerna som produceras inom projektet konsumeras av deltagarna. Resten av produktionen, som utgör mer än 250 000 ton, säljs på marknader i städerna och i större matvarubutiker för så mycket som fyra dollar per kilo för de vanligaste grönsakerna som odlas: tomater, paprika och lök.
 
I de fem städerna som projektet omfattar, Kinshasa, Lubumbashi, Mbanza-Ngungu, Kisangani och Likasi, bor ungefär 11,5 miljoner av Kongos totala befolkning på 68 miljoner människor.
 
Grönsaker i överflöd
Genom FAO-projektet, med en budget på 10,4 miljoner dollar, har produktionen nått en nivå på ungefär 28,6 kilo grönsaker per år och stadsinvånare. Programmet finansieras av Belgien och sedan 2000 har det implementerats genom ministeriet för landsbygdsutveckling med ett stort stöd från diverse kommunala myndigheter.
 
Uppskattningsvis är hälften av alla barn i Kongo kroniskt undernärda. ”Programmet har ökat det dagliga intaget per capita av mikronäringsämnen, till exempel tomater, potatis, morötter och andra typer av grönsaker. Därigenom har programmet varit till stor hjälp i kampen mot undernäring, särskilt för barn och ammande kvinnor i städer” säger Remi-Nono Womdim, som arbetar med jordbruksfrågor på FAO.
 
60 000 nya arbetstillfällen
Förutom att direkt bidra med mat till stadsborna har projektet även hjälpt till med att skapa sysselsättning för 16 000 småskaliga odlare. Dessutom skapar det ytterligare 60 000 arbetstillfällen som uppkommer för att täcka hela trädgårdsodlingskedjan från jord till bord.
 
FAO-projektet i Kongo kan ses som ett lyckat exempel för hur organisationer kan hjälpa städer att producera sin egen mat och mikronäringsämnen i takt med en ökad efterfrågan. Idag bor det globalt sett fler människor i städer än på landsbygden och de snabbast växande städerna återfinns i låginkomstländerna. Detta innebär att möjligheten att odla grönsaker och lokalt producera mat i stadskärnor, förorter och kåkstäder är oerhört viktigt för att förbättra kost och livsmedelsförsörjningen i fattiga länder.
 
Lubumbashi, Kongos näst största stad, har växt med 50 procent till 1,5 miljoner invånare på bara tio år och tack vare FAO:s projekt har de lokala grönsaksproducenterna hållit takten. Idag producerar handelsträdgårdar runt hela staden ungefär 60 000 ton per år och sysselsätter 7 800 småskaliga trädgårdssodlare.
 
Migranter från landsbygden medför kunskap
FAO började sitt arbete i Kongo med en grundläggande studie om de hinder som trädgårdsodling i städer och i stadsnära områden stöter på. Studien fann att de främsta problemen var brist på trygg besittningsrätt, begränsad vattentillgång, låg avkastning på grund av dålig frökvalité, brist på lämpliga produktionsmetoder samt tillgång till billiga krediter för odlare.
 
Andra begränsningar inkluderade brist på utbildad personal inom ministeriet för landsbygdsutveckling, brist på teknologi för att minska livsmedelsförlusterna efter skörd samt tillgängliga marknadsplatser. Något som tvingat odlare att sälja sina varor direkt från jordburksfälten till ett lägre pris.
 
”Det hjälpte att många av de nya statsborna flyttat in från landsbygden och redan hade en baskunskap i jordbruksproduktion”, säger Nono-Womdim. Det fanns även tillgång till stora arealer av bördig mark, framförallt kring Lubumbashi.
 
FAO:s inställning
Det första som FAO gjorde var att införa institutionella ramverk för att sammanlänka FAO, regeringar och lokala myndigheter med trädgårdsodlare och jordbruksgrupper.
 
FAO har även tillhandahållit nya mer anpassade arter och investerat i att reparera bevattningssystem och kontrollsystem för att förhindra översvämningar vilket fått den positiva bieffekten att de berörda samhällena har fått tillgång till säkert och rent vatten.
 
Jordbrukare har sett sin inkomst öka drastiskt. I genomsnitt har den årliga inkomsten för jordbrukare i Kinshasa och Lubumbashi ökat från ungefär 500 till 2000 dollar mellan 2004 och 2010. I Likasi steg den från 700 till 3 500 dollar och liknande ökningar har skett i andra städer.
 
För att garantera produkternas säkerhet och kvalité för konsumenterna introducerade FAO integrerad produktion och produktionshantering vilket minskar beroendet av syntetiska bekämpningsmedel.
 
Mer att göra
Det finns fortfarande mer arbete att göra och Kongos nationella tjänst för trädgårdsodling i städer och stadsnära områden är redo att anta utmaningen.
 
”Det fantastiska är att vi har visat att det här målet kan nås, det vi behöver göra nu är att trappa upp produktionen i Kongo och på andra platser i Afrika”, säger Nono-Womdim.
 
Läs mer:
Folder - Growing Greener Cities in the DRC
Med rötter i Lubumbashi
Grönare städer 
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor