FoodMonitor välkomnar JO:s beslut
Som FoodMonitor berättat om tidigare så uppmanade polisen, felaktigt, FoodMonitor att sluta filma på allmän plats i samband med ett politiskt möte år 2018. FoodMonitor JO-anmälde händelsen. I ett yttrande medgav Polismyndigheten senare fel. I dagarna kom JO:s beslut.
”JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Polismyndigheten för polisernas felaktiga agerande”, skriver JO i en kommentar.
”JO konstaterar att polisernas agerande har inneburit att en journalist har hindrats från att filma på allmän plats trots att det inte funnits grund för det. Agerandet har riskerat att inkräkta på den grundlagsskyddade anskaffarfriheten.”
FoodMonitor välkomnar beslutet. Förhoppningsvis gör det att polisen visar mer hänsyn när media filmar politiska evenemang.
/FoodMonitor
LÄS OCKSÅ: Polisen medger att man agerat fel mot FoodMonitor:s reporter
LÄS OCKSÅ: VAL 2018 ”Filma inte mer annars blir du avvisad” – Sverigedemokraternas torgmöte i Karlstad