Kaffebönder i Guatemala sparar
vatten genom ekologisk odling
Enligt EarthReport brukade det behövas tre miljoner liter vatten för en kaffebonde i Guatemala att producera 7 000 kilo kaffe. Nu har man lyckats minska behovet med 93 procent till 225 000 liter för samma mängd kaffe.

 

 

  

FoodMonitor-Fakta:
Uppskattningsvis 500 miljarder koppar kaffe konsumeras varje år runt om i världen. Kaffet produceras av över 20 miljoner bönder. Över hälften av världens kaffeplantager, 5.8 miljoner hektar, finns i Centralamerika.
 
/FoodMonitor