Veterinärstudent JO-anmäler SLU
Veterinärstudenten Felicia Hogrell har anmält Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, till Justitieombudsmannen, JO. Studenten uppger att hon utsatts för repressalier från SLU efter det att hon skrivit två debattartiklar i tidningen Expressen som kritiserat svensk grisslakt. SLU vill i dagsläget inte kommentera anmälan.
– Jag tog yttrandefriheten för given och blev jätteförvånad när SLU valde att ingripa mot mig för att jag skrivit i Expressen. Jag hoppas att JO tydligt markerar att universitet och högskolor inte får avskräcka studenter från att delta i samhällsdebatten, säger Felicia Hogrell, enligt ett pressmeddelande från organisationen Centrum för rättvisa som hjälpt till med anmälan.
Efter det att debattartiklarna publicerats så ska SLU, enligt anmälan, ha agerat otillbörligt.
”Under en föreläsning ställdes Felicia Hogrell till svars för publiceringen inför närmare ett hundratal kursare. Företrädare för SLU varnade studenterna för att kritisera lantbrukares djurhållning i media eftersom det enligt dem kunde reta upp djurägarna och skada veterinärutbildningen. Felicia Hogrell kallades även till ett enskilt möte där hon tvingades förklara syftet med sina debattartiklar för SLU:s ledning”, skriver Centrum för rättvisa i pressmeddelandet.
FoodMonitor har frågat SLU om de vill kommentera anmälan. Så här skriver Maria Bergkvist, tillförordnad kommunikationschef på SLU, i ett mejl idag:
”Vi som universitet värnar självklart yttrandefriheten. JO-anmälan har ännu inte inkommit till SLU och vi har därför ingen möjlighet att svara på frågor kopplat till den. När vi väl har fått anmälan kommer vi grundligt utreda ärendet.”
/FoodMonitor

t20