an52
FoodMonitor överklagar Livsmedelsverkets beslut om videoklipp
Som FoodMonitor berättat om tidigare så nekade Livsmedelsverket nyligen i ett beslut att lämna ut ljudet till vissa videoklipp som myndigheten spelat in på slakterier. Myndigheten menade bland annat att ”ljudet inte tillför ärendena någon sakuppgift och därför inte behöver tas om hand för arkivering”. Idag överklagade vi det beslutet.
LÄS OCKSÅ: Nu får du inte längre höra skriken inifrån slakterierna
Här är texten till överklagan:
”Överklagan av beslut till Kammarrätten i Stockholm
Jag överklagar härmed beslutet ”angående begäran om utlämnande av handlingar” (2020/01441, Livsmedelsverket, bilaga 1).
Livsmedelsverket har efter begäran nekat till att lämna ut ett antal videoklipp med ljud. Myndigheten hävdar att man inte har någon skyldighet att göra det och att ljuden inte är viktiga för deras hantering av ärendena. Istället har Livsmedelsverket avsiktligen raderat ljud från vissa videoklipp genom, enligt vad myndigheten påstår, komprimering innan man sedan lämnat ut dem (bilagorna 1, 2a, och 2b).
I ett tidigare mejl från myndigheten (bilaga 3) skriver man å andra sidan att anledningen till att videoklippen lämnats ut utan ljud är att de annars skulle bli för stora för att skickas.
”Ljudet försvann när filen komprimerades. Utan komprimering går det inte att skicka filmer med mail på grund av storleken. Jag har tittat på originalfilmen och det är inget som gått förlorat förutom bruset av ventilationen och några kor som säger mu i bakgrunden”, skriver den officiella veterinären Marie Karlsson i mejlet.
Även efter beslutet (bilaga 1) har Livsmedelsverket lämnat ut videoklipp med ljud (bilaga 4). Så skedde 2020-04-24 (bilaga 4) och 2020-05-05 (då videoklippen i 12123/2016-S och 11894/2018-S lämnades ut med ljud per mejl). Då betraktades uppenbarligen ursprungliga videoklipp med ljud som en arkiverad allmän handling av myndigheten.
Livsmedelsverket har således varit inkonsekventa och försumliga när det gäller utlämnandet av videoklipp. Det strider mot TF och YG.
Storleken ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20