Ännu en anmälan mot Svensk Djurassistans AB
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har konsumenter anmält företaget Svensk Djurassistans AB i Segeltorp till Konsumentverket. Nu har vi tagit del av ytterligare en anmälan mot bolaget. Upplägget är detsamma som tidigare – Svensk Djurassistans AB har skickat ut ett erbjudande som ser ut som en faktura och som gäller ”Trygg Hundassistans erbjudande”. Det handlar om att bolaget försöker på det sättet försöker få in 1 900 kronor per ”erbjudande”.
”I posten anlände ett kuvert adresserat till en person i hushållet som såg ut som en faktura av något slag. I kuvertet låg ett A4 ark som var utformat precis likt en faktura, med datum, tjänsten beskriven, namn, och adress, samt förstås priset. Vi är inte kunder till företaget och har heller aldrig varit det. Skulle vi ha varit mindre uppmärksamma skulle vi ha tagit brevet för en vanlig faktura, vi får en del och är även hundägare, och således betalat företaget av misstag”, skriver konsumenten i anmälan till Konsumentverket.
”Marknadsföringen är otillbörlig och vilseledande och hade kunna leda till att vi betalade nästan 2 000 kronor till ett företag vi inte känner till.”
FoodMonitor har trots upprepade försök inte lyckats nå ansvariga på Svensk Djurassistans AB.
/FoodMonitor
Läs mer om vår granskning av Svensk Djurassistans AB här:
Konsumenter anmäler Svensk Djurassistans AB och www.hundassistansen.se till Konsumentverket
Svensk Djurassistans AB ogillar FoodMonitors artikel
Är kritikverket.org och tillsynsenheten.se verktyg åt den organiserade brottsligheten?
Har du drabbats av ett bedrägeri?
Här finns mer information:
INFORMATION HOS KONSUMENTVERKET – https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/se-upp/vanliga-bluffar-pa-internet/
GÖRA EN ANMÄLAN TILL KONSUMENTVERKET – https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-till-konsumentverket/
GÖRA EN ANMÄLAN TILL POLISEN – https://polisen.se/utsatt-for-brott/polisanmalan/