Fler djurtransporter åtalsanmäls
Livsmedelsverket åtalsanmäler allt fler brott mot djurskyddslagen. 2009 gjordes en anmälan, 2010 fem, och enbart under första halvåret i år har redan 6 anmälningar lämnats till åklagare.
 
”Det är statistik som går åt fel håll. Sedan kan man fundera på om kontrollerna blivit noggrannare eller om transportörerna har blivit slarvigare”, säger Johan Beck-Friis, veterinär och informationschef, Sveriges Veterinärförbund.

Som FoodMonitor berättat om tidigare blev hanteringen av grisar i samband med transport till slakteriet Alviksgården utanför Luleå åtalsanmält i maj. Totalt har den hanteringen dragit på sig tre anmälningar de senaste tre åren. Enligt Livsmedelsverket har skador på grisar upptäckts vid levandedjursbesiktning dagen efter leverans på kvällen till slakteriet. Leveranserna har skett så sent att inga inspektörer från Livsmedelsverket varit i tjänst.
 
”Man måste ställa högre krav på transportföretagen så att de planerar detta bättre. Den här slumpmässiga ankomsten till slakterierna medför ett djurskyddsproblem helt klart”, säger Johan Beck-Friis.
 
”Det är ingen naturlag att djuren måste komma in framåt nio på kvällen.”
 
Johan Beck-Friis tycker att kontrollerna på vägarna borde skärpas för att komma till rätta med problemet.
 
”Vi kritiserar övriga Europa för att man har dålig transportkontroll på djurtransporter. Men Sverige är inte något föredöme där. Stickprovskontrollerna av djurtransporter på vägarna är väldigt få”, säger han.
 
”Ser man ett mönster tycker jag absolut att det bör göras riktade kontroller i det drabbade området. Körtekniken är otroligt viktigt för en transport. Du kan uppfylla alla formella krav på utrymme, takhöjd och ventilation. Men kör du vårdslöst så kastas djuren fram och tillbaks och man får en mycket större skaderisk.”
 
Åke Rutegård, vd i branschorganisationen Kött & Charkföretagen, håller med om att statistiken går åt fel håll. Men han tycker det är ett bevis på att Livsmedelsverkets tillsyn fungerar allt bättre.
 
”Vi har alltid haft en bra kontroll från Livsmedelsverkets sida på slakterierna. Men de har skärpt till sig ytterligare eftersom Jordbruksverket för ett par år sedan gav Livsmedelsverket i uppgift att operativt ta över djurskyddskontrollen på slakterierna. Tidigare hade besiktningsveterinärerna från livsmedelsverket bara som uppgift att kontrollera livsmedelssäkerheten på anläggningarna”, säger han.
 
/HÅKAN FRISELL