En sann matambassadör
FoodMonitor nyöppnar denna vecka med ny design och en rad nya inslag. Inte minst kan vi stolt presentera Anna Maria Corazza Bildt som ny, fast krönikör. Med jämna mellanrum kommer Anna Maria att berätta om livsmedelsfrågor i Europa (se fast plats i mittspalten till höger). Anna Maria blev personvald till Europaparlamentet 2009, och lanserar sedan dess en appell till matbranschen vid namn ”Basta till matfusket” samt arbetar bland mycket annat för gemensamma och bättre regler för matmärkning.
 
Anna Maria är dock en erkänd och engarerad matprofil sedan länge. Bl.a. genom familjeföretaget Italian Tradition, som matförfattare och f.d. matproducent.
 
Välkommen till FoodMonitor Anna Maria. Hinner du med något annat än arbetet i Europaparlamentet numera?    
 
– Egentligen inte. Europauppdraget tar givetvis en stor del av min tid och mina företag drivs vidare med hjälp av min familj. Men det är viktigt för mig att ha fortsatt förankring i en företagares verklighet.
 
Hur kan ditt schema se ut nuförtiden, t.ex. när du är i Sverige?
 
– Då är jag mycket ute och informerar och håller dialog med branschen. Jag träffar t.ex. korvfabriker, mejerier och skolkök. Jag gör även studiebesök hos kommuner och träffar kostexperter. Dessutom besöker jag universitet, högskolor och kvinnliga småföretagare. Jag tar då upp frågor som ”vad är egentligen närproducerat?” Detta är inte klarlagt, dvs. vilka kriterier som verkligen gäller för att en vara ska kallas just närproducerad. Många aspekter tas heller inte upp i miljödebatten kring denna fråga. Det är inte bara avståndet som är viktigt utan även tillverkningssätt och transportsätt, konstatera Anna Maria.      
 
Tydligt för konsumenten
 
Anna Maria är bl.a. EPP-gruppens talesperson i inre marknad och konsumentutskottet för gemensamma märkningsregler och är i det arbetet starkt engagerad i att göra produktinformationen till konsument tydligare:

– Det stämmer. Tidigare var de olika märkningarna mest vilseledande, numera är de snarare för avancerade och i vissa fall faktiskt kommersiella överenskommelser. Vi måste få ha gemensamma kriterier i Europa för olika märkningar. En eko-märkt parmesan från Italien ska t.ex. inte behöva se annorlunda ut bara för att den ska exporteras till annat land, säger Anna Maria, som också anser att de märkningar som finns ska vara kvar men att hårdare regler för nya märkningar ska gälla.
 
Dessutom arbetar Anna Maria för gemensamma regler för ingrediensinformation och näringsinnehåll. Även i det fallet för att det ska bli tydligare för konsument, inte vilseleda och möjliggöra medvetna val.
 
”De små måste skyddas”
 
– Det rekommenderade dagliga intaget (GDA) bör inte vara obligatoriskt eftersom vi har så olika matvanor och äter flera gånger per dag. Jag är också emot tydliga imitationer och vilseledande bilder på förpackningar. Paketet ska spegla innehållet! En hjärtesak för mig är också våra barn som ännu inte kan göra medvetna val. De måste skyddas mot alltför utstuderad reklam med medföljande leksaker och liknande, konstaterar Anna Maria.
 
Köttmärkning och bondens kultur
 
Andra viktiga frågor för Anna Maria är köttmärkningen, köttets spårbarhet och att skapa gemensamma regler för djurhållning. Småproducenter ska samtidigt inte belastas med för stora kostnader, menar hon.
 
– Det ska vara obligatoriskt, men en tydligare märkning ska inte fördyra. Det kan löna sig i längden eftersom det innebär en kvalitetsmärkning med hänvisning till den egna gården. Vad det skulle kosta branschen att utveckla ett system som optimerar köttmärkningen utan att försvåra för småproducenter behöver dock utredas mer.

– Samtidigt måste vi ta upp avfallsfrågan. Faktum är att Sveriges matkedjor kastar bort mest i Europa. Jag vill inte döma någon med frågan måste väckas. Det är inte bra för miljön och kostar samhället mycket.

– Jag är själv uppväxt i Parma-området med egen uppfödning och ”bondens kultur”. För mig är det självklart att inte kasta i onödan. Tittar man bara på förfallodagen utan att använda sina sinnen för att bedöma produkten går mycket till spillo. Man måste självklart vara försiktig med exempelvis kött, men i det stora hela är det kunskapsbrist som gör att man kastar. Samma sak gäller även för förpackningar. Det här är också något jag brinner för, avslutar Anna Maria Corazza Bildt.
 
Missa inte Anna Marias månadskrönikor i FoodMonitor, där hon med jämna mellanrum kommer att berätta om vad som händer i på livsmedelsfronten i Europa och där även andra heta matfrågor kommer att tas upp. Följ även hennes engagemang via Facebook och Twitter, där hon bland annat startat intressegruppen ”Jag säger BASTA till matfusket”.

/Mats Holmström, FoodMonitor 20.10.2010