s29
Hushållningssällskapet: Vildsvin skadar viktiga fältförsök
Organisationen Hushållningssällskapet meddelar att en allt större vildsvinsstam i landet orsakar skador i skog, mark och trädgårdar. Vildsvinen förstör även försöksodlingar.
– Hushållningssällskapet genomför fältförsök för att utveckla svenskt lantbruk. Försöken är avgörande för framtida livsmedelsförsörjning och måste fullföljas. I slutändan får detta negativa effekter på livsmedelsproduktionen, inte bara för att specifika odlingsförsök skadas, säger Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet, enligt ett pressmeddelande.
Enligt Hushållningssällskapet är bara Gotland och Öland skonade.
”Vildsvin är den enskilt största skadepåverkaren av alla djur. Det rapporteras om stor förstörelse på grund av vildsvin från Skåne i syd till Östergötland och Västergötland. Svinen bökar upp nysådda grödor, främst åkerböna och ärter, samt äter tidigt mognade sorter främst i vete och majsförsök. Lyckligt lottat i det avseendet är Gotland där inga vildsvin finns, liksom Öland varifrån inga skador av vildsvin rapporterats”, skriver man i pressmeddelandet.
/FoodMonitor
Bilden: Majsfält som ödelagts av vildsvin under den gångna helgen i närheten av Hushållningssällskapets Försöksgård Helgegården utanför Kristianstad. Foto: Kristoffer Gustafsson, Hushållningssällskapet.