eIMG_6384
Parti med bananer från Ecuador innehöll för mycket bekämpningsmedelsrester
Livsmedelsverket har i ett stickprov hos grossisten Everfresh AB i Helsingborg upptäckt att ett parti bananer innehöll en för hög halt bekämpningsmedelsrester – hela 26 gånger över gällande gränsvärde. Upptäckten gjordes redan i april. Men det är inte förrän nu som Livsmedelsverket skickat ärendet till Helsingborgs stad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Jordbruksverket.

t20