aIMG_2668
Arla inför nollvision inom djuromsorg
Mjölkbolaget Arla har i dagarna sjösatt en uppdaterad version sitt kontroll- och kvalitetsprogram Arlagården. Bolaget sätter nu ännu större fokus på djuromsorg och man inför en nollvision.
Arla20– Arlagårdsprogrammet är ett program som bönderna själva har skrivit under på. Nu uppdaterar vi det till en version som har ännu större fokus på djuromsorgen, säger Caroline Starck, kommunikationsdirektör på Arla Foods.
– Nollvisionen är en vision, ett långsiktigt mål, som handlar om att vi nu har möjlighet att bättre samla data för att hela tiden bli bättre och utvecklas. Både att förebygga så att inte saker händer som inte hade behövt hända. Och när det inträffar något på gården, att ett djur blir sjukt eller skadat eller vad det kan vara, att man åtgärdar det snabbt och långsiktigt.
Caroline Starck berättar att tanken är att mjölkbönder ska ...
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden överst. Foto: FoodMonitor.

t20