n28
Flera djur med oacceptabla föroreningar upptäckta på Närkes Slakteri i Gällersta AB
”I samband med kontroller 2020-10-05 vid 111 Närkes Slakteri i Gällersta AB har djur ... påträffats med för livsmedelssäkerheten oacceptabla föroreningar, som bedöms ha uppkommit hos primärproducenten”. Så skriver en officiell veterinär, OV, i en anmälan som nu blivit offentlig.
”Den 6 oktober 2020 besiktades 27 nötkreatur på Närkes slakteri i Gällersta AB för slakt. Vid levandedjursbesiktning på stall konstaterades flera av djuren vara förorenade med intorkad gödsel och så kallat gödselpansar. Föroreningarna satt i varierande grad på bröstkorgens och bukens undersida och mittlinje, hasleder, lårens yttersida och framben. Föroreningarna bedömdes inte vara färska och gödselpansar hade bildats. Föroreningarna var på vissa djur mycket svåra att dra bort, det vill säga satt djupt an mot huden. Sex djur från besättningen bedömdes som måttligt till kraftigt förorenade”, skriver OV.
”Djur med ID-nummer … (sekretessbelagt av länsstyrelsen) hade vid avlägsnande av gödsel på bröstet ett varigt sår cirka 1 centimeter i diameter orsakat av så kallad gödselbränna.”
(Det anges två datum i den aktuella anmälan, 2020-10-05 och 2020-10-06, men det är oklart varför. Det kan handla om en felskrivning. Bilderna är daterade 2020-10-05 /red)
n21
Enligt OV kan föroreningar i den här utsträckningen göra det svårt för slakterier att genomföra hygienisk uppslaktning. Det finns en stor risk att slaktkroppar förorenas av gödselpartiklar.
Föroreningar kan också orsaka onödigt lidande.
”Förutom att vara ett livsmedelshygieniskt problem kan gödselföroreningar i denna utsträckning orsaka djurskyddsproblem i form av klåda, eksem och gödselbränna i huden. Även pälsens funktion att reglera värme och att avstöta vatten minskar och detta är särskilt allvarligt i kalla driftsformer, samt den kalla tiden av året”, skriver OV.
/FoodMonitor
Foto: Livsmedelsverket.

t20