Fortsatt locket på om Kronfågel
LEDARSTICK Myndigheternas mörkläggning av avvikelser på de svenska kycklingslakterierna är snart total. Detta trots, eller kanske på grund av, avslöjanden i media de senaste åren om missförhållanden. Tidigare denna månad upptäckte Livsmedelsverket en avvikelse i samband med den kontroll av att fåglar är bedövade före, under och efter avblodning som slakteriet Kronfågel i Valla gjorde. Men du får självfallet inte veta vad som hänt.
Både Livsmedelsverket och länsstyrelsen har kraftigt maskerat handlingar i ärendet.
Så här ser länsstyrelsens och Livsmedelsverkets maskeringar av det inträffade ut:
k92
I den maskerade handlingen från länsstyrelsen kan man hitta fler ledtrådar:
k36
Något har alltså inte stått rätt till vid bedövningen av slaktkycklingar. Det är obegripligt varför allmänheten inte kan få veta vad. Myndigheterna brukar säga att de bara följer sekretesslagen. Men tidigare sekretssbelades inte den här typen av uppgifter. Hade alla de jurister och handläggare som då lämnade ut omaskerade handlingar fel?
Det här fallet är ytterligare ett exempel på att den svenska sekretesslagen inte längre fungerar för avvikelser som gäller livsmedelsproducerande djur.
Allmänheten borde inte finna sig i det.
p5HÅKAN FRISELL
Vet du mer om vad det är som har hänt i det aktuella fallet? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.

t20