b27
Misskötta djur på gård i Värmland
Det finns avmagrade, oklippta, smutsiga och omärkta djur som går bland skrotbilar på en gård utanför Torsby som inte ens har ett produktionsplatsnummer. Det har Länsstyrelsen Värmland nyligen upptäckt efter det att man fått in en anmälan om ”ett stort antal får som inte är klippta och det finns kakor med smuts i ullen”.
"Samtliga får var oklippta sedan minst ett och ett halvt år och de hade mycket lång ull. Vid kontrolltillfållet var fårens utrymmen som de hade tillgång till mycket smutsiga och det fanns skaderisker i det ena utrymmet samt på betet. Vid kontrollen bedömdes tackorna vara avmagrade eller mycket avmagrade. Sammantaget anser Länsstyrelsen att det fanns stora brister i fårens skötsel och tillsyn", skriver myndigheten i en rapport denna månad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Länsstyrelsen Värmland.

t20