Lidl23
6 000 kvadratmeter stor solcellsansläggning på Lidls centrallager i Örebro
Butikskedjan Lidl meddelar att man nu har installerat en en 6 000 kvadratmeter stor solcellsansläggning på Lidls centrallager i Örebro. Kedjan räknar med att anläggningen kan producera 838.1 megawattimmar per år.
”På centrallagrets tak finns nu 3 638 solpaneler som har en toppkapacitet på 1 000.45 kilowattpeak. Solpanelerna har en effektiv yta på 5 954 kvadratmeter och en årlig produktion på 838 100 kilowatttimmar vilket nästan motsvarar en fullstor fotbollsplan och en genomsnittlig årsförbrukning för hela 34 medelstora villor. Solpanelerna har en beräknad livslängd på 25 år”, skriver bolaget i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor
Foto: Lidl Sverige.

t20