a73
Åklagare lägger ned förundersökning om invuxet horn
År 2017 gjorde Livsmedelsverket en åtalsanmälan om bland annat djurplågeri gällande ett invuxet horn som upptäckts på ett slakteri i december året innan. Nu meddelar Åklagarkammaren i Karlskrona att man lagt ned förundersökningen som omfattar tre misstänka personer.
”Livsmedelsverket bedömer att djuret vanvårdats och har känt smärta och utsatts för långvarigt och onödigt lidande”, skriver Livsmedelsverket i åtalsanmälan.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: det aktuella djuret. Foto: Livsmedelsverket.

t20