Fler fel vid dräktighetsundersökningar och fler högdräktiga på slakterier – men det finns enkla och billiga lösningar
KOMMENTAREN Enligt Länsstyrelsen Södermanland begås det fler fel vid dräktighetsundersökningar ute hos primärproducenter. Samtidigt upptäcker Livsmedelsverket fler fall av högdräktiga och nyförlösta djur på landets slakterier.
– Jag märker att det har ökat att man missar att det finns en kalv i magen och det är väldigt tragiskt. Det är synd om djurägaren för denne har inget uppsåt att skicka en högdräktig ko, säger Ulrike Segerström, djurskyddshandläggare och samordnare på Länsstyrelsen Södermanland.
Det finns samtidigt enkla, billiga och säkra sätt att med analyser upptäcka dräktiga djur innan de skickas till slakt. Detta i kombination med noggrann bokföring av semineringar borde kunna komma till rätta med problemet.
I dagsläget abonnerar enligt Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, cirka en fjärdedel av mjölkkobesättningarna på analyser av dräktighetsproteiner i mjölk och det görs 9 000 sådana analyser i Sverige i samband med den vanliga månatliga provmjölkningen.
Industrin borde se till att även resterande tre fjärdelar gör detta.
En analys av dräktighetsproteiner i ett mjölkprov kostar bara enligt uppgift cirka 30 kronor hos företaget Eurofins.
– Mjölkanalysen är en väldigt säker analys. Den har nästan 100 procent säkerhet, säger Renée Båge som är docent i djurens reproduktion på SLU och expertkonsult på föreningen Växa Sverige.
När det gäller köttraser kan istället ett enkelt blodprov tas i svansen om mjölkning skulle vara för svårt. En analys av dräktighetsproteiner i blod kostar enligt uppgift några hundra kronor.
FoodMonitor har tagit del av statistik från Livsmedelsverket som säger att det upptäcktes 232 fall med högdräktiga och nyförlösta djur på landets slakterier förra året. Samma siffra året innan var 214. Ökningen ser, enligt preliminära uppgifter, att hålla i sig även i år. Det handlar framför allt om nöt och en del får.
– Vi har indikationer på att det här ökar. Jag tycker det är tragiskt för jag tänker på det liv som inte fick födas. Samtidigt går vi miste om möjligheterna till att använda de här djuren så som det var tänkt i livsmedelsproduktionen, säger Anna Lindgren, veterinärinspektör på Livsmedelsverket om ökningen av fallen på slakterierna.
Så myndigheterna har upptäckt att det finns ett problem. Lösningen tycks uppenbar. Det behövs krav på analyser av dräktighetsproteiner i mjölk eller blod, och ultraljudsundersökningar när det är påkallat, innan djur i riskzonen får skickas till slakt.
HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Inga tecken på dräktighet vid levandedjursbesiktning – ändå upptäcktes fullgången kalv vid köttbesiktning
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket släpper videoklipp på foster från högdräktig ko – sekretessbelägger uppgift om djurbonden
LÄS OCKSÅ: Antalet ärenden med högdräktiga och nyförlösta ökade – djurbönder i Västra Götalands län i topp

t20