h83
Utsätter Stora Enso Skoghalls flishögar allmänheten för hälsorisker?
LEDARSTICK Små flishögar kan avge en trevlig skogsdoft och utgör i regel inte någon större brand- eller hälsorisk. Men livsmedelskartongtillverkaren Stora Enso Skoghall har de senaste månaderna gått till extrem överdrift med sina jättehögar med flis i Yttre Hamn i Karlstad. Räddningstjänsten och Stora Ensos samarbetspartner Vänerhamn berättar om en biologisk nedbrytning i högarna som utgör en allvarlig brandrisk. Det har gått så långt att personer som går nära högarna kan uppleva besvär i ögon och luftvägar. Bara några tiotal meter från högarna ligger en förskola.
– Det som blir den stora risken det är när högarna blir för stora och blir liggandes alldeles för länge. Det som sker inne i högen det är att du får mikrobakteriell aktivitet som alstrar värme och är högen alldeles för stor så blir den här värmen innesluten och tar sig ingenstans utan då ökar den mer och mer så att man till slut når den punkten när det kan självantända. Det är därför man inte vill ha för stora högar, säger en brandingenjör på Räddningstjänsten i Karlstad.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: de aktuella högarna. Foto: FoodMonitor.