fao2011-07-08
FAO: Hjälp Afrikas horn
Från mycket stora nödsituationer, såsom jordbävningen i Haiti eller översvämningen i Pakistan, till massmediala humanitära kriser, som konflikterna i Elfenbenskusten och Libyen, har det internationella samfundet de senaste åren stått upp för de som drabbats av katastrofer och tragedier.
 
Tyvärr har inte humanitära katastrofer som utvecklats gradvis, såsom den förvärrade torkan på Afrikas horn, fått samma uppmärksamhet när de medför att män, kvinnor och barn blir sårbara för förödande hunger och undernäring.
 
Istället för att invänta en fullt utvecklad, livshotande katastrof som kommer att kosta mångfalt mer i människoliv, försörjningsmöjligheter och humanitära interventioner, borde vi agera nu för att kunna rädda de som redan lider av hunger och undernäring samtidigt som vi hjälper till att stärka regionens återhämtningsförmåga och livsmedelsförsörjning.
 
Tyvärr har vi redan hamnat på efterkälken på Afrikas horn då vi missade den möjlighet vi hade att utnyttja och bygga upp samhällena efter flera säsonger med gynnsamma regn och skördar som hade kunnat minska antalet hungrande människor.
 
Idag konfronteras människorna i regionen med konsekvenserna av den misslyckade korta regnperioden mellan oktober och december 2010 och en negativ trend som nu hotar den långa regnperioden 2011. Dessa förhållanden har redan lett till att antalet människor som drabbats av livsmedelsbrist ökat.
 
Antalet människor som är i behov av nödhjälp i Djibouti, Etiopien, Kenya, Somalia och Uganda (Karamoja regionen) har ökat från 6,3 miljoner i början av 2011 till 10 miljoner idag, en ökning med 40 procent. Majoriteten av de drabbade som nu behöver hjälp, 1,2 miljoner människor, lever i Kenya. Dessutom har antalet somaliska flyktingar som lever i flyktingläger i Kenya och Etiopien ökat och nått en aldrig tidigare skådad omfattning med 517 000 människor.
 
Den goda nyheten är att vi vet vad som behöver göras. Det humanitära samfundet skapade 2010 en handlingsplan för att ta itu med de bakomliggande orsakerna till livsmedelsbristen för att bygga upp återhämtningsförmågan i regionen som har upplevt utdragna kriser i nära 30 år. Denna handlingsplan uppmanar till samarbete mellan länder, humanitära organisationer och biståndsgivare för att länka samman långsiktiga utvecklingsinsatser med humanitärt bistånd för att skapa en tryggad livsmedelsförsörjning.
 
Det är viktigt att vi hjälper hushållen att utveckla en motståndskraft och återhämtningsförmåga, skydd för produktionstillgångar, minska omfattningen av nödhjälp och införa åtgärder så att liknande kriser kan undvikas när regnet oundvikligen även slår fel i framtiden.
 
För att försäkra oss om att likgiltighet inte styr ödet i regionen uppmanar vi därför till:
 
  • Akut och hållbart livsmedelsbistånd: Full finansiering av akuta behov för att hindra att den nuvarande hungern och undernäringen tilltar och stöd till sociala skyddsnätsprogram, såsom skolmat, lokal upphandling och ”inköp för utvecklingsinitiativ” (P4P).
  •  
  • Stöd till småskaliga bönder: Omedelbart stöd till nationella projekt för tryggad livsmedelsförsörjning för att säkerställa att länderna stöder de fattigaste jordbrukarna med väsentlig hjälp såsom redskap, utsäde, växtnäringsämnen, näringsrik kost samt den kunskap som behövs för att stärka jordbruksproduktionen och stödja landsbygdens försörjningsmöjligheter.
  •  
  • Förebyggande policyer, riskminskning och investeringar: Stöd till policyer och investeringar som inriktar sig på centrala utmaningar, exempelvis klimatanpassningar, förebyggande och hantering av katastrofer, försörjningsmöjligheter på landsbygden, produktiv infrastruktur, produktion och marknadsföring, institutioner och samhällsstyrning, konfliktlösning, frågor kring boskapsskötsel samt tillgång till nödvändig vård och utbildning.
 
Dessa ansträngningar måste baseras på nationella och regionala ramverk och strategier, framförallt på programmet för afrikansk jordbruksutveckling, Comprehensive Africa Agriculture Development Programme, som leds av det nya samarbetet för Afrikas utveckling, New Partnership for Africa's Development. Regionala organisationer kommer att vara avgörande för att mobilisera samordnade åtgärder mot händelser som hotar livsmedelsförsörjning och nutrition. Framförallt Afrikanska Unionen och den regionala mellanstatliga myndigheten för utveckling spelar en viktig roll.
 
Vi är medvetna om att nödsituationen på Afrikas horn inte kommer att kunna stoppas imorgon men vi måste ta tillfället i akt och agera nu för att bryta livsmedelsbristens onda cirkel och försäkra oss om att det här är den sista generationen som blir bestulen på sin framtid på grund av hunger och undernäring.
 
Vi uppmanar det internationella samfundet att erbjuda alla de nödvändiga politiska, moraliska och ekonomiska medel som krävs för att på ett övergripande vis ta itu med den förvärrade krisen som drabbar Afrikas horn när vi nu hjälper nationerna i regionen att bygga en framtid med tryggad livsmedelsförsörjning.
 
Läs mer:
Faktablad om Afrikas horn: Östra Afrika: Torka - humanitär ögonblicksbild
Enheten för analys av livsmedelsförsörjning - Somalia
FN:s livsmedelsprogram
Oxfam
FN:s kontor för samordningen av humanitära frågor 
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor