Skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB är igång igen – nya anmälningar till Konsumentverket
FoodMonitor har i flera artiklar tidigare i år berättat om hur skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB i Segeltorp skickat ut ”erbjudanden” som ser ut precis som fakturor till ett stort antal Stockholmare. Efter ett uppehåll har bolaget denna månad börjat med sina utskick igen. Det framgår av anmälningar i dagarna till Konsumentverket.
”Företagets erbjudande ser ut som det kyrkogården skickar ut årligen. Det innehåller också erbjudande om årsvis plantering som extraservice. Detta i en A5 folder precis som kyrkan gör. De anser sig vilja konkurrera med kyrkan men gör det genom att … . Jag höll på att gå på detta men ringde av ett skäl och fick klart för mig hur det låg till. Tror de får många kunder som inget vet om vad de väljer!!III”, skriver en konsument i en anmälan.
Så här skriver ett par andra konsumenter i anmälningar till Konsumentverket:
”Detta företag skickar erbjudanden som är utformade så att de ligger väldigt nära de erbjudanden om gravskötsel som Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut. Om man inte läser erbjudandet mycket noggrant så kan man förledas att tro att man måste betala detta för att få en anhörigs grav fortsatt vårdad.”
”Skickar ut erbjudande som är utformad som en räkning. ... Företagsägaren Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller har fem registrerade företag som alla verkar skumma. förutom Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB även Hyresgästkassan AB, Svensk Djurassistans AB, Svenska Utrikesgruppen AB och Digital Assistans i Sverige AB”
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB:s verksamhet avslöjades för några år sedan av bland andra tidningen Expressen. FoodMonitor inledde en granskning i år efter det att vi utsatts för repressalier av nätverket MilDigitalgroup där Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB ingår, efter det att vi avslöjat skandalbolaget Svensk Djurassistans AB i Segeltorp som ingår i samma nätverk
/FoodMonitor
Det här är skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB:
https://foodmonitor.se/index.php/component/search/?searchword=Gravsk%C3%B6tsel%20&omv%C3%A5rdnad_i_Sverige_AB=&searchphrase=all&Itemid=101
Det här är nätverket MilDigitalGroup:
https://www.foodmonitor.se/index.php/component/search/?searchword=mildigitalgroup&searchphrase=all&Itemid=101