sDSC_0007
Äggpackeri föreläggs att tala om vad ”Otroligt lokalt producerade” ägg betyder
Ett äggpackeri i Västra Götalands län har märkt förpackningar med ägg med texten ”Otroligt lokalt producerade” och ”Dessa ägg kommer direkt från gården”. Det påstår Livsmedelsverket som nu förelägger äggpackeriet att på förpackningarna tala om vad som menas och ange varifrån äggen kommer.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Bilden: inte från det aktuella ärendet. Foto: FoodMonitor.

t20