Branschorganisation rasar
mot tillsynen av bantningspreparat
”Tillsynen av felaktiga livsmedel och felaktig marknadsföring är undermålig i Sverige”, säger branschorganisationen Svensk Egenvårds vd Ingrid Atteryd, som fått ta del av FoodMonitors granskning av myndigheternas hantering av klagomål gällande bantningspillret Reducer.
 
Genom FoodMonitors granskning har det kommit fram att Konsumentverket i juni fick in en anmälan från en privatperson om allvarliga biverkningar vid användning av Reducer, som marknadsförs på webbsidan www.grecewellness.se av Sweet Wellness AB.
 
ingridsvenskegenvardKonsumentverket ansåg emellertid inte att de kunde gå vidare i ärendet utan vidarebefordrade till Läkemedelsverket. Efter att ha bollat frågan tillbaka till Konsumentverket och sedermera även till Livsmedelsverket, hamnade frågan till slut hos Stockholms stads miljöförvaltning. Ingrid Atteryd är starkt kritisk till myndigheternas oförmåga att hantera den här typen av ärenden.
 
”Det är precis så här det brukar gå till. Myndigheterna är mycket duktigare med produkter som kött, mjölk eller fisk som är rena livsmedel. Men så fort du kommer till komplicerade livsmedel av typen kosttillskott så finns det inte en instans som lär sig och skaffar kunskap och som sedan kan döma korrekt”, säger Ingrid Atteryd (bilden, foto: Svensk Egenvård).
 
Ingrid Atteryd förstår de konsumenter som tycker att myndigheternas hantering av klagomål mot produkter som bantningspreparat och kosttillskott är förvirrande.
 
”Det här är ett jättestort problem. Som det är nu ska den enskilde konsumenten alltså själv förstå att vissa av frågorna ska gå till Konsumentverket, och andra frågor ska gå till den kommun där företaget har sitt säte. Och där har du två eller tre gubbar som ska syssla med miljö och hälsa för hela kommunen.”
 
”De ska kolla allt från vattenkvaliteten till köttfärsen i butikerna. Och så ska de kolla det här också som går under en speciallagstiftning. När det gäller livsmedelssidan så har kommunerna inte med den att göra. De har bara att göra med själva märkningen på produkten, medan hela marknadsföringen på internet på de olika webbshopparna hör till Konsumentverkets ansvar. Och Konsumentverket har varken kunskap eller resurser att jobba med livsmedel. Det här är ett jätteproblem.”
 
Enligt Ingrid Atteryd är det regeringens regionalpolitik som lagt grunden till problemen.
 
”Det här är regionalpolitik. Den som får betala för det här är konsumenten som exponeras för oseriösa leverantörer och osäkra produkter. Det finns bara en enda instans som tycker att det här är jättebra och det är riksdagen.”
 
Eftersom tillsynen i dagsläget är så bristfällig så missgynnas marknadens seriösa aktörer.
 
”De seriösa leverantörerna får göra affärer på samma marknad som de oseriösa, men med bakbundna händer. Det här gör att många drar hela produktkategorin över en kam och säger att koststillskott är dåligt.”
 
Att Miljöförvaltningen i Stockholms stad nu tagit över ärendet om bantningpillret Reducer, som säljs av bolaget Sweet Wellness, tror inte Ingrid Atteryd ger något annat resultat. Ärenden blir liggande.
 
”Vi har skickat jättemånga ärenden till Stockholms stad även i andra sammanhang. Det finns ett företag som heter Elixir Pharma och som har en mycket tveksam marknadsföring av sina kosttillskott. De ligger hela tiden på gränsen och över gränsen. Vi har skickat ärenden om dem till Stockholms stad men det händer ingenting.”
 
FoodMonitor har varit i kontakt med Miljöförvaltningen i Stockholms stad. Anställda där bekräftar att man har en stor arbetsbörda. Framför allt saknar man enligt uppgift medel att genomföra egna kemiska analyser av bantningspreparat och kosttillskott.
 
”Vi har inte kanalerna att analysera. Vi kan bara konstatera att om man ska lägga klander någonstans det är att två stora statliga institutioner avsäger sig sådana här fall och bara bollar över dem till oss”, säger en handläggare vid Miljöförvaltningen i Stockholms stad.
 
Men i fallet med Reducer erbjöd sig Läkemedelsverket, enligt korrespondens som FoodMonitor tagit del av, att genomföra analyserna åt Miljöförvaltningen.
 
Men Miljöförvaltningen är avvisande eftersom det ändå skulle innebära att man var tvungna att avsätta handläggningstid. Något som man anser sig inte har. Detta trots att konsumenter anmält att de blivit fått biverkningar av att använda Reducer.
 
Ingrid Atteryd tycker att Sverige borde ha en myndighet som hanterade alla frågor kring produkter som bantningspreparat och kosttillskott. Även frågor som berör internethandeln på svenska webbsidor.
 
”I Danmark och Norge har man en central tillsyn. Den är  betydligt bättre och effektivare. Danskarna är så irriterade på svenskarna att deras motsvarighet till Livsmedelsverket har haft krismöte med Livsmedelsverket i Sverige. De är framför allt irriterade på svenska hemsidor som säljer produkter rakt in i Danmark.”
 
”Jag tycker att även Sverige borde ha en central tillsyn. Livsmedelsverket borde få tillräckligt med resurser så att de kan bli duktiga på det här. Det skulle hela branschen tjäna på. För då skulle de seriösa leverantörerna som säljer justa produkter slippa att hamna i en kategori där man generaliserar kosttillskott som något undermåligt”, säger Ingrid Atteryd.
 
HÅKAN FRISELL
 
FoodMonitor-Fakta:
Branschorganisationen Svensk Egenvård.
Antal medlemsföretag: 80.
Läs mer: www.svenskegenvard.se.