halt32
Ge halta livsmedelsproducerande djur den vård de enligt lag ska ha
LEDARE Halta djur och djur med förväxta klövar är ett stort problem inom den svenska livsmedelsproduktionen. Det är ett konstant flöde av sådana djur till landets slakterier. Ofta är det frågan om primärproducenter som missköter eller helt enkelt struntar i att verka djurens klövar, eller behandla sår och bölder på djuren.
halta79
Från att ha minskat något under perioden år 2017 till år 2019 ökade antalet sådana ärenden hos igen Livsmedelsverket förra året och landade på 178 stycken. Detta enligt ny statistik från myndigheten. Varje ärende kan handla om ett eller flera djur.
Hur ser det ut när dessa djur når slakterierna? FoodMonitor har fått ta del av några få filmer som tagits av officiella veterinärer, OV, under perioden från och med år 2015 till och med år 2020. Det handlar om filmer som länsstyrelsen och Livsmedelsverket tycker kan lämnas ut. Det finns andra sekretessbelagda filmer som man vägrar att lämna ut. Vad de visar är okänt.
VARNING FÖR STARKA BILDER!
slakt79
SE FILMEN HÄR!
Bilderna är obehagliga men visar tydligt hur dåligt djurskyddet inom livsmedelsproduktionen är. Det är inte tillåtet att skicka halta djur till slakt.
Det går inte för Sverige att slå sig för bröstet och säga att djurskyddet är gott när primärproducenter och transportörer inte ens kan se till att inte halta djur levereras till slakt.
Enligt min mening har även slakterierna ett ansvar. De borde svartlista primärproducenter som begår överträdelser av den här karaktären och inte ge dem något betalt för misskötta djur.
För primärproducenterna lovar nämligen slakterierna, i något som kallas för en djurägarförsäkran, att djuren är friska och välskötta när de levereras. Slakterierna har därmed allt de behöver för att slå ner på den här typen av avvikelser. Slakterier som har en låt gå attityd gör djuren, branschen och konsumenterna en stor otjänst. De halta djuren måste få vård. Det finns det krav på i gällande lagstiftning.
p5HÅKAN FRISELL
Foto: Livsmedelsverket. Grafik: FoodMonitor.

t20