Kund hämnades genom att hosta mot ICA:s personal
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20