Jordbruksverket uppmanar till extra biosäkerhet
Jordbruksverket meddelar att fågelinfluensan H5N8 fortsätter att spridas. Fyra anläggningar har bekräftats smittade i Sverige. Myndigheten uppmanar till extra biosäkerhet.
”Vi uppmanar till extra biosäkerhet och att vara uppmärksam på förändrat allmäntillstånd i fågelbesättningarna. Sverige har sedan november haft fyra bekräftade fall av den smittsamma typen av fågelinfluensa, H5N8. Tre fall på kommersiella anläggningar och en hobbyhönsbesättning”, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.
”På den större fjäderfäanläggningen i Skåne, som drabbades av fågelinfluensa tidigare i januari, har smittan spridits till ytterligare hus inom anläggningen. Ett intensivt arbete pågår med smittbekämpningen på gården. Försvarsmakten bidrar än en gång med personal i det resurskrävande arbetet med att tömma anläggningen på djur för att sanering sen ska kunna påbörjas.”
Jordbruksverket uppmanar idag djurägare att vara extra uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder- och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd.
”Biosäkerhet är det viktigaste verktyget för att förhindra att dina fjäderfän drabbas av fågelinfluensa men även av andra smittsamma fjäderfäsjukdomar. Biosäkerhet är åtgärder som utförs för att minska risken för att sjukdomar kommer in i och utvecklas i en djurbesättning eller sprids till andra besättningar”, skriver myndigheten.
Det här kan enligt Jordbrukaverket djurägare göra för att minska risken att djur blir smittade (källa: Jordbruksverket):
”Följa ordinarie smittskyddsrutiner för dina besättningar men också stärka dem vid behov”
”Minimera risken för direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar och deras träck”
”Tillåt endast helt nödvändiga besök i besättningen”
”Se till att alla som går in i fjäderfähus ska ha rena kläder och rena skor samt tvättade händer”
”Rengör och desinfektera redskap och utrustning som används till fåglarna”
”Se till att vilda fåglar inte kan komma in till djuren via öppna dörrar, fönster eller ventilation”
”Minimera foderspill och annat som lockar vilda fåglar till tamfjäderfä”
”Håll rent runt hus och inhägnader”
”Tvätta händerna före och efter kontakt med fåglarna”
”Avstå kontakt med fjäderfä under minst 48 timmar om du har varit på utlandsresa där du haft kontakt med fjäderfä”
”Bekämpa skadedjur kontinuerligt”
/FoodMonitor

t20