Sex domar i tio mål om brister på Ello i Lammhult
Förvaltningsrätten har denna månad meddelat sex domar som omfattar tio mål som gäller ansökningar om utdömanden om viten som Livsmedelsverket tidigare gjort gällande slakteriet Ello i Lammhult AB i Lammhult. Det handlar framför allt om brister i hygienen. Livsmedelsverket säger emellertid idag att Ello i Lammhult AB har vidtagit åtgärder och att man inte har några aktiva förelägganden mot bolaget. Vd:n för slakteriet meddelar att man gjort det man kunnat och att man fokuserar framåt.
– Sedan ett halvår tillbaka bedömer vi att företaget har vidtagit tillräckliga åtgärder och levt upp till kraven i föreläggandena, säger Johanna Gifting, avdelningschef på Livsmedelsverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20