c83
Hemvärnssoldat skadades under insats mot fågelinfluensa på AB CA Cedergren
En Hemvärnssoldat som i dagarna arbetade med att hantera avlidna höns på fågel- och äggbolaget AB CA Cedergren i Fliseryd skadades i huvudet i samband med en olycka och fick föras till Länssjukhuset i Kalmar. Hemvärnssoldaten deltog i en insats som leds av Jordbruksverket för att bekämpa det pågående utbrottet med fågelinfluensa i landet. I samband med det ska över en miljon av bolagets höns destrueras.
”Soldat arbetade nedanför lastkaj och lägger sopsäckar över till byggsäckar med avlidna fåglar. Inifrån byggnad kommer en truck som råkar köra i dörr in till byggnaden. Dörren lossnar från gångjärn och faller utåt. Tumlar över lastkaj och faller över soldat. Sårskada mot huvudet men vid medvetandet. Skärsår med blödning. Första hjälpen ges snabbt och avtransport sker till Kalmar lasarett”, skriver Försvarsmakten i en anmälan till Arbetsmiljöverket.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
Foto: Jordbruksverket/FAK.

t20