Ny våg med anmälningar mot skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
Skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB i Segeltorp fortsätter att dra på sig konsumenters ilska efter det att skandalbolaget nyligen skickat ut ännu fler ”erbjudanden” som ser precis ut som fakturor till ett stort antal gravrättsinnehavare i Stockholm. FoodMonitor har sammanställt några av anmälningarna mot bolaget i den formliga våg som kommit in till Konsumentverket de senaste dagarna.
”Jag känner mig lurad och vilseledd av Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB. Den faktura och broschyr som medföljde brevet var i det närmaste identisk med det jag får varje år från Stockholms stad. Brevet kom också något före jag förväntade mig att brevet från Stockholms stad skulle komma. … Det hela känns väldigt utstuderat”, skriver en konsument i en anmälan.
”Varje år i 30 års tid har jag betalat gravvård till Stockholms stads kyrkogårdsförvaltning. Då jag 2020-dec fick det vanliga erbjudandet betalade jag 590 kronor. … Igår 2021-02-01 fick jag till min förvåning ett nytt erbjudande från Stockholms stad och kontaktade dem. Där visade det sig att en privatperson 2017 fått ut registret över vilka som har gravplatser i Stockholm och därefter fört vidare registret till ett företag som på detta listiga sätt försöker ta sig in på marknaden bakvägen. Det finns ingen upphandling som ligger bakom deras aktivitet och fenomenet är fullständigt oacceptabelt. Att genomskåda bluffen att det inte var en entreprenör med ett giltigt avtal misslyckades jag tyvärr med. Jag och många med mig har blivit lurade!! Jag kräver mina pengar tillbaka och att jag tas bort ur registret enligt gällande datalag”, skriver en annan konsument.
Personen som nämns i konsumentens anmälan och som fått ut registret över gravrättsinnehavarna från Stockholms stad är enligt uppgift Maximilian Karl Kristian Folkesson Müller som enligt Bolagsverket är ensamägare och en av befattningshavarna i skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB.
Så här skriver några fler konsumenter i anmälningar i dagarna mot skandalbolaget:
”Företaget har sänt en räkning för gravskötsel som i det närmaste är helt identisk med den som sänds ut av kyrkogårdsförvaltningen. Den har utformats helt för att lura mottagaren. Idag den 1 februari har ett brev kommit från Stockholms kyrkogårdsförvaltning som varnat för detta företag. Dessvärre har jag redan betalat in 590 kronor till denna lurendrejerifirma. Kan jag göra något för att få tillbaka mina 590 kronor? Skall jag göra en polisanmälan?”
”Jag fick hem en avi från detta företag med förfrågan om jag vill ha gravskötsel. Brevet liknande ett som jag tidigare fått och då det fanns gravnummerochtydlig information så antog jag att det var dags att köpa ett år till med gravskötsel på min pappas grav. 590 kronor betalade jag in. Nu inser jag att det inte alls är samma Kyrkogårdsförvaltning i Stockholm som jag har betalat in till. Jag fick info från Stockholms Kyrkogårdsförvaltning igår med upplysning om att andra företag säljer så kallade tjänster för gravskötsel. Då förstod jag att något var fel. Det går inte att komma fram på kontakttelefonen till Gravskötsel & Omvårdnad AB för att diskutera saken och ångra köpet. Jag har också mailat dem. Nu återstår att se om de svarar och om jag kan få mina pengar åter/ångra köpet. Har läst om detta företag och de verkar inte vara bra tyvärr. De borde inte få skicka ut brev med erbjudande om gravskötsel liknande Kyrkogårdsförvaltningens brev. Det är att luras.”
”Det datum jag anger är då min betalning till Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB (G&O) gick in till dem. Tyvärr verkar jag inte ha sparat utskicket då jag trodde att det var ok och jag varje år betalarför gravvård till Stockholms kyrkogårdsförvaltning (SKF). Fakturan jag fick från G&O kom just när den vanliga fakturan brukar anlända. När sedan den riktiga fakturan från SKF med en varning för företag som utger sig för att erbjuda tjänsten gravvård kom kollade jag och insåg mitt misstag. Fakturan från G&O var väldigt lik den vanliga från SKF. Jag har försökt att nå företagets styrelseledamot Maximilian Karl Kristian Folkesson Möller, som är skriven på adressen … i Segeltorp, Stockholm, på … och på det telefonnummer som anges på företagets webbplats gravskotsel.net men inte lyckats nå någon att tala med. Tacksam för råd om hur jag ska gå tillväga nu. Jag vill dels anmäla det oseriösa företaget, dels få tillbaka mina pengar.”
”Då brev från Stockholms stad anländer med information om att privata aktörer skickat ut felaktiga fakturor (bluff) insåg jag att blivit vilseledd och betalt in bluff-faktura. … Har försökt ringa bolaget utan att komma fram. Även skickat mail.”
”Har betalat för gravvård till Kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms stad, 2016-2020, det vill säga 5 år. Har däremellan fått fakturor (uppfattats som fakturor) från Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB. "Faktura" nummer 1 betalades 2019-06-10 580 kronor. "Faktura" nummer 2 betalades 2020-04-01, 620 kronor. "Faktura" nummer 3 betaldes 2021-01-26, 590 kronor. Totalt 1 790 kronor för en tjänst som redan utförs och har betalats till Kyrkogårdsförvaltningen. Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB utför heller ingen gravvård, såsom gräsklippning med mera, utan tvättar enbart stenen (om den ens behöver tvättas?). Gravvård som ej innefattar gravvård utan endast tvätt av sten. Erbjudande som uppfattas som faktura.”
”Erhöll i mitten av december 2020 en broschyr med faktura vilken jag utgick ifrån att tillsänts mig från Kyrkogårdsförvaltningen. Broschyren såg exakt ut som den jag, inför en ny säsong varje år sedan tio år tillbaka erhållit från Stockholms stad så jag betalade fakturan. Igår fick jag en faktura från Kyrkogårdsförvaltningen och trodde först att de av misstag sänt mig ytterligare en broschyr och faktura. Fick tyvärr genom Kyrkogårdsförvaltningen reda på att deras utskick är det vilket anlände igår med loggan: ”Stockholms stad” och att den andra är ett plagiat. Har försökt att ringa Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB under deras telefontid utan att få kontakt. Och de mail jag försökt att skicka till de i broschyren, uppgivna adresserna kommer tillbaka. Har nu via nätet förstått att detta ingår i företagets vilseledande marknadsföring. Genom att sända ett plagiat av Kyrkogårdsförvaltningens broschyr med en falsk faktura någon vecka innan den väntade broschyren och fakturan från Kyrkogårdsförvaltningen anländer i brevlådan lurar de åtskilliga människor. 590 kronor har jag betalat. Jag sköter min sons grav själv och behöver endast hjälp med gräsklippning av en liten yta vilket det inte finns något skäl att låta en annan aktör utföra. Har i mitt mail till dem uttryckt ett önskemål om att få pengarna tillbaka. Detta ”avtal” ska börja gälla först i april. Jag känner mig vilseledd och lurad. Vill härmed anmäla detta oseriösa företag, vilket jag aldrig tidigare hört talas om men nu läst om på nätet. De har varit en följetong under flera års tid och har figurerat bland annat i Aftonbladet och Expressen. Jag lär inte vara den första och ej heller den sista att anmäla dem. Sorgligt är att inte Kyrkogårdsförvaltningen varnat för denna oseriösa aktör redan för flera år sedan... Kunde inte i min vildaste fantasi tänka mig att någon försökte lura mig med en falsk faktura.”
”Jag har i drygt 20 ar anlitat Kyrkogårdsförvaltningen i Stockholm för gravskötsel, enligt en folder och beställningsblankett från förvaltningen. Nu senast (i december -20) kom ett utskick med dessa papper från vad som visade sig vara det "nya företaget", vari priserna var höjda med i stort sett det dubbla. Foldern med formuleringar var i det närmaste identisk med Kyrkogårdsförvaltningens material. Det var inte förrän Förvaltningens material anlände i början av februari -21 som jag blev varse att det "nya företaget" uppenbarligen hade gjort "en kupp" före jul, med information och beställningsblankett som mycket lätt kunde förväxlas med Förvaltningens material. Vid telefonkontakt med Förvaltningen förstod jag att det är många personer som har blivit "lurade" att anlita det nya företaget med sina avsevärt höjda priser. Jag anser att deras marknadsföring (i ett vanligen känsligt ämne) är vilseledande och direkt otillbörlig i det att den är nära nog identisk med Förvaltningens material.”
En konsument har noterat att Segeltorpsgänget MilDigitalGroup, där skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB ingår, använder bluff-och hatsajten tillsynsenheten.se för att lägga i dimridåer för de konsumenter som söker information om skandalbolaget.
”Min mor fick ett erbjudande om gravvård som liknade en räkning så hon betalade denna. Erbjudandet väldigt lik räkningen från Skogskyrkogården. De har skickat ut förut. De har flera sidor på nätet bland annat Tillsynsenheten som tillbakavisar kritik mot företaget”, skriver konsumenten i en anmälan till Konsumentverket.
Segeltorpsgänget fortsätter att med sina bluff- och hatsajter (kritikverket.org, tillsynsenheten.se, konsumentenheten.se, dagensprocess.se och informationsombudsmannen.se /red) man driver angripa journalister och handläggare på myndigheter som granskar dem.
Det har tidigare handlat bland annat om en chefredaktörs familj.
LÄS OCKSÅ: Hatsajten Kritikverket ger sig på chefredaktörs familj
FoodMonitor har kunnat avslöja att personer bakom Segeltorpgänget tidigare dömts till fängelse för olika brott.
Dessa och andra domar mot personerna handlar bland annat om grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning, stöld, förberedelse till grov stöld, brukande av falsk urkund, stöld och snatteri. Brotten spänner över många år och har utförts i olika delar av landet.
HÅKAN FRISELL
Har du fått ett utskick från skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB eller deras skandalsajt gravskotsel.net eller liknande och känner dig lurad kan du göra detta:
Är det en felaktig faktura så kan du bestrida den genom att följa instruktionerna på Hallåkonsument som drivs av Konsumentverket.
SÅ BESTRIDER DU EN FELAKTIG FAKTURA:
https://www.hallakonsument.se/konsumentratt-process/bestrida-felaktig-faktura/
Du kan också göra en anmälan till Konsumentverket.
LÄS OCKSÅ: https://www.konsumentverket.se/aktuella-konsumentproblem/anmal-till-konsumentverket/
Du kan anmäla det inträffade till polisen.
LÄS OCKSÅ: https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/bedrageri/
Tänk även gärna på att om du betalat skandalbolaget så finns det enligt lag en ångerrätt.
Mer information hittar du här:
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/konsumentratt-for-foretagare/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/
Här finns en blankett som konsumenter kan använda för att hävda sin ångerrätt:
https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/kontrakt-och-mallar/angerblankett-2015-konsumentverket.pdf
LÄS OCKSÅ: det här är skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
LÄS OCKSÅ: det här är skandalbolagen som Segeltorpsgänget driver
Fakta:
Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB.
Säte: Segeltorp.
Befattningshavare: Maximilian Karl K Folkesson Müller och Mathias Champa Burman.
Ägare: Ägare: Maximilan Folkesson Müller äger samtliga 5 000 aktier. Detta enligt ett protokoll som kommit in till Bolagsverket.
Omsättning: 2.6 miljoner kronor (2019).
Resultat: 260 000 kronor.
Antal anställda: 2
Här är anmälningarna mot skandalbolaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB som hittills nått Konsumentverket (källa: Konsumentverket):
ANM 2021/3428               2021-02-08 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel och omvårdnad
ANM 2021/3341               2021-02-05 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/3199               2021-02-04 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/3125               2021-02-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad i Sverige
ANM 2021/3113               2021-02-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/3070               2021-02-03 Fakturering utan avtal    Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/3054               2021-02-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel och omvårdnad
ANM 2021/3006               2021-02-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/3000               2021-02-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2974               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2968               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2958               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2952               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2938               2021-02-02 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2927               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2021/2922               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2914               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2859               2021-02-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/2268               2021-01-27 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2021/2245               2021-01-27 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/1370               2021-01-19 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/964                 2021-01-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2021/1043               2021-01-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28673            2020-12-28 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28650            2020-12-28 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28574            2020-12-28 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28436            2020-12-23 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28319            2020-12-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28284            2020-12-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28264            2020-12-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel och omvårdnad
ANM 2020/28251            2020-12-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28179            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28164            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28161            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28154            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28152            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28151            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28149            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/28143            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/28140            2020-12-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27937            2020-12-18 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27925            2020-12-18 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27884            2020-12-18 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27871            2020-12-18 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27479            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27472            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27440            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27425            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27395            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27373            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27369            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27358            2020-12-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27350            2020-12-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27336            2020-12-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27237            2020-12-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27190            2020-12-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27176            2020-12-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/27160            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27157            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27146            2020-12-11 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27126            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27121            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27088            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27074            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27071            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27058            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27049            2020-12-11 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27028            2020-12-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/27020            2020-12-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/26986            2020-12-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/26894            2020-12-09 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/15963            2020-07-28 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/6990               2020-04-06 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/6842               2020-04-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/6804               2020-04-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/6643               2020-04-01 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/6373               2020-03-27 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/5180               2020-03-12 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/4878               2020-03-09 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/3894               2020-02-24 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/3791               2020-02-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/3195               2020-02-13 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/3063               2020-02-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/2882               2020-02-10 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/2839               2020-02-07 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/2698               2020-02-05 Olämplig säljmetod          Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/2636               2020-02-05 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2020/2620               2020-02-04 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2020/2587               2020-02-04 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/406224          2019-07-30 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/406052          2019-07-26 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/405983          2019-07-26 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/405400          2019-07-17 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/405232          2019-07-16 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/405011          2019-07-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404886          2019-07-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404881          2019-07-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404746          2019-07-09 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404480          2019-07-05 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404351          2019-07-04 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/404103          2019-07-02 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
KOV 2019/958                 2019-06-28 Angående marknadsföring av tvätt av gravsten    Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB
ANM 2019/403792          2019-06-28 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/403645          2019-06-26 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/403614          2019-06-26 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/402793          2019-06-17 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/402616          2019-06-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/402556          2019-06-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/402472          2019-06-11 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/402217          2019-06-05 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401968          2019-06-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401938          2019-06-03 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401604          2019-05-27 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401461          2019-05-24 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401326          2019-05-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401298          2019-05-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401293          2019-05-22 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401223          2019-05-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401215          2019-05-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401198          2019-05-21 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401139          2019-05-20 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401138          2019-05-20 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401135          2019-05-20 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401084          2019-05-20 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401061          2019-05-20 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401051          2019-05-17 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401046          2019-05-17 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/401015          2019-05-17 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400778          2019-05-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400772          2019-05-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400751          2019-05-14 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400631          2019-05-13 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400600          2019-05-13 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400536          2019-05-10 Fakturering utan avtal    Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400490          2019-05-10 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400330          2019-05-07 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400255          2019-05-07 Fakturering utan avtal    Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/400019          2019-04-30 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/399620          2019-04-24 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/399215          2019-04-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/399182          2019-04-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/399129          2019-04-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/399072          2019-04-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398978          2019-04-15 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398958          2019-04-15 Fakturering utan avtal    Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398848          2019-04-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398836          2019-04-12 Oskäliga avtalsvillkor      Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398774          2019-04-12 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/398312          2019-04-09 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & Omvårdnad
ANM 2019/397130          2019-03-24 Vilseledande marknadsföring            Gravskötsel & omvårdnad
ANM 2019/397074          2019-03-24 Fakturering utan avtal    Gravskötsel & omvårdnad

t20