Uppsala universitet: även grodors barn och barnbarn påverkas av det hormonstörande ämnet linuron
Uppsala universitet meddelar att det hormonstörande ämnet linuron påverkar grodor i generationer – inte bara de som utsätts för det som yngel. Detta enligt en ny studie som forskare vid Uppsala universitet och Stockholms Universitet publicerar i tidskriften Science of The Total Environment.
– Resultaten visar att djur som skadats av miljöfarliga ämnen kan föra över dessa effekter till kommande generationer vilket demonstrerar miljögifters komplexa roll i utrotningen av arter och speciellt grodor, säger Cecilia Berg, docent i ekotoxikologi vid institutionen för organismbiologi vid Uppsala universitet och en av artikelförfattarna, i ett pressmeddelande.
"Barnen får en minskad kroppsvikt och sänkt fertilitet. Barnbarnen däremot ökar i kroppsvikt och får en störd ämnesomsättning”, skriver Uppsala universitet i pressmeddelandet.
/FoodMonitor

t20