Hobbyhöns i Ale har drabbats av fågelinfluensa
Länsstyrelsen Västra Götaland meddelar att fågelinfluensa har drabbat en hobbyhönsbesättning i Ale kommun. Den aktuella typen av fågelinfluensa har enligt myndigheten tidigare i år påvisats på fjäderfä och vilda fåglar i Skåne, Blekinge och Kalmar län.
”Sannolikt har djuren i Ale blivit smittade av vilda fåglar. Samtliga djur på anläggningen är avlivade och sanering pågår”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
/FoodMonitor

t20