Två SodaStream gascylindrar brast ute hos konsumenter och två brast hos Linde Gas AB – men MSB informerar inte allmänheten om riskerna
L-ventilen på gascylindrar från företaget SodaStream har vid två tillfällen brustit ute hos konsumenter i Sverige. Två sådana tillbud ska också ha inträffat på gasbolaget Linde Gas AB:s fyllstation i Estland. Det uppger Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB uppskattar att runt 100 000 av den aktuella gascylindern med L-ventil finns i omlopp. Trots det ska inte den svenska allmänheten informeras.
– Det är ett aktivt val vi har gjort att inte gå ut och informera konsumentledet för att vi ser att det kan skapa mer risker att folk börjar skruva på de patroner som sitter i maskinerna, säger Per-Olov Sjöö, handläggare på avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på MSB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20