Konkurrenter rasar över att SodaStream vägrar ersätta alla kostnader för felaktiga ventiler som enligt uppgift kan brista
I januari drog enligt uppgift företaget SodaStream Nordics AB in en viss typ av gascylindrar med L-ventiler från marknaden. Detta eftersom det ska ha funnits en risk att de kunde brista. Nu rasar konkurrenter då SodaStream enligt uppgift inte utger ersättning till dem för alla kostnader i samband med tillbakadragandet.
”Visste ni att SodaStream bestrider skyldighet att utge ersättning för cylindrarna och hanteringskostnader? Det är en skandal!”, skriver Ölbolaget i GBG AB i Mölndal i ett mejl till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20