Butiksanställd: cirkus med covid-19 i butik – ett hån mot de anställda
En butiksanställd har i dagarna skrivit till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om den cirkus det råder i livsmedelsbutiker när det gäller rekommendationer om covid-19. Hon upplever vissa kunders agerande som hånfullt och förordar hårdare lagkrav.
”Jag skriver till er för att få er uppmärksamhet på hur det ser ut i livsmedelsbutiker. Det är min arbetsplats. Det jag vill är att ni ska begränsa med lag att endast 1 ska handla åt gången. Nu är det maximala begränsningar i varje butik. Men människor bryr sig inte. Uppmana folk att inte handla hela familjen. Det känns som en cirkus vissa tider på dagen. Barn som springer omkring båda föräldrarna är med. Pensionärer kommer i par. Skolungdomar kommer i gäng. Det behövs hårdare regler och lagar. Det är ett hån mot oss som måste arbeta. Det är vår arbetsplats. Inför lag på munskydd när man ska handla, som det är på vårdcentralen med mera. Det får folk att skärpa sig”, skriver den butiksanställde till MSB.
/FoodMonitor

t20