KLS Ugglarps avvisar påstående om ansvar för produktionen hos en grisbonde
I en anmälan i dagarna skriver enligt uppgift en officiell veterinär, OV, på Livsmedelsverket att slakteriet KLS Ugglarps AB kan hållas ansvariga för att en grisbonde levererat en för hög gris som hade skavsår på ryggen till slakt. Slakteriet ifrågasätter Livsmedelsverkets ståndpunkt och vill ha svar på om situationen för landets slakterier nu plötsligt har ändrats när det gäller ansvar för omständigheter i primärproduktionen.
– Det är en sak om det är gamla Sovjetunionen. Men här är ju fri företagsamhet och det är upp till var och en att driva sina företag. Det är helt främmande för oss att vi skulle gå in och peka eller peta på några andra företag i branschen eller i värdekedjan och tala om för dem vad de göra, säger Paul Robertsson, Vice President purchasing och Head of Security på KLS Ugglarps AB i Lund.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL

t20