Öl snart inte läsk i Ryssland
Denna vecka har rysslands president Dmitry Medvedev undertecknat ett lagförslag som gör att öl nu tillhör samma kategori som annan alkohol. Lagen träder emellertid inte i kraft förrän 2013. Då kan öl inte längre säljas som läsk.
 
Idag gäller att öl som innehåller mindre än 10 procent alkohol klassificeras som mat.
 
Enligt den nya lagen kommer öl inte att få säljas mellan 23:00 till 08:00.
 
Dessutom tillåts inte längre försäljning av öl på hållplatser för kollektivtrafiken, bensinstationer, flygplatser, eller kiosker.
 
Den typen av försäljningsställen står idag för en tredjedel av all ölförsäljning i landet.
 
/FoodMonitor