kalvar29
Primärproducent levererade misstänkt högdräktiga kor till slakt
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Bilderna: de aktuella kalvarna. Foto: Livsmedelsverket.

t20