Livsmedelsverket förelägger Skaraborgs Chark och Fågel AB att vidta åtgärder
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20