kIMG_3715
Person skickade mejl med rubriken "Difficult to breath" till Konsumentverket
I dagarna skrev en person ett mejl till Konsumentverket som hade rubriken ”Difficult to breath”. Inte minst på grund av pandemin tog myndigheten mejlet på allvar och undersökte saken.
”På grund av mejlets titel ("Difficult to breath") och den pågående pandemin vill ECC SWE kontrollera om K (konsumenten /red) behöver hjälp. ECC SWE söker Ks  kontaktuppgifter från tidigare ärende och får träff på telefonnummer online. Efter kontakt med innehavaren av det telefonnumret fås nytt telefonnummer till K. ECC SWE ringer K och kontrollerar att hon inte behöver hjälp. K bekräftar att hon inte behöver hjälp. Sannolikt har ECC SWEs mejladress av misstag hamnat som mottagare på mejlet som var avsett för annan mottagare och inte ECC SWE. K tackar för kontakten och samtalet avslutas”, skriver Konsumentverket i ett dokument.
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20