Jordbruksverket fortsätter att inventera rotgallnematoder
Förra året upptäcktes tre nya fall av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax i Sverige. Jordbruksverket meddelar att man för att hålla problemet under kontroll i år fortsätter sin inventering av rotgallnematoderna.
”Två fall rörde upptäckt i fält, det tredje konstaterades i ett parti med matpotatisknölar. Rotgallnematoderna är parasiter som leder till stora, negativa konsekvenser för de odlare som drabbas. Jordbruksverket fortsätter under 2021 att, tillsammans med branschen, inventera för att kunna minska riskerna för spridning”, skriver myndigheten i ett rpessmeddelande.
Jordbruksverket har analyserat 443 jordprover och 220 knölprover sedan år 2017 då det första fallet konstaterades i en potatisodling i Sverige.
”Sammanlagt har åtta fall av Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax konstaterats. Under 2021 har Jordbruksverket som mål att genomföra 200 jordprover och 300 knölprover i jakten på rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi och Meloidogyne fallax. Arbetet samordnas med inventeringar för andra karantänskadegörare som också angriper potatis … Eftersom nematoderna måste bekämpas innebär ett konstaterat angrepp bland annat att marken inte får odlas alls första året och att marken därefter inte får användas för odling av potatis och rotfrukter innan jorden är fri från nematoder – vilket tar flera år”, skriver myndigheten.
/FoodMonitor

t20