tjur21
Tjur hade flera färska skador på ryggen
I dagarna upptäckte en officiell veterinär, OV, en tjur på slakteriet HKScan Sweden AB i Linköping som hade skador på ryggen. Länsstyrelsen Örebro har sekretessbelagt uppgifter om leverantören och transportören.
”Vid levandedjursbesiktningen i HKScans mottagningsstall för nötkreatur i Linköping den 10 januari (på ett annat ställe skriver OV att kontrollen genomfördes den 10 mars vilket är mer troligt /red) såg jag en tjur med flera färska skador på ryggen. Skadornas utseende och placering var förenlig med den typ av skador som uppstår när nötkreatur transporteras med för låg takhöjd. Chauffören berättade att nötkreaturet skrapade ryggen mot taket vid pålastning. Jag skickar informationen då det kan behöva utredas om det finns några brister i fordonets konstruktion som kan förklara olyckan”, skriver OV i en anmälan till länsstyrelsen.
/FoodMonitor
Bilden: den aktuella tjuren. Foto: Livsmedelsverket.

t20