Konkurrensverket utreder
Milko och Arla´s fusion vidare
Konkurrensverket har beslutat att efter en första handläggningsomgång inte ge klartecken till Arla och Milko´s planerade fusion. Myndigheten säger sig behöva fram till i slutet på oktober för att fatta ett beslut. Då blir det antingen ett slutgiltigt godkännande eller så hamnar ärendet hos Stockolms Tingsrätt.
 
”Vi kommer att fatta ett beslut och det kan innebära antingen att vi godkänner det här förvärvet, eller så kan vi besluta att vi vill att förvärvet stoppas. Då vänder vi oss till tingsrätten i Stockholm med en stämningsansökan”, säger Robin Rander, handläggare, Konkurrensverket.
 
Konkurrensverket har framför allt reagerat på att Arla och Milko i stora områden i landet är varandras närmaste konkurrenter.
 
”Arla och Milko är två stora mejeriföretag. Inom vissa produktkategorier så är vår preliminära bedömning att de är varandras närmaste konkurrenter. Åtminstone i vissa delar av landet.”
 
”Det är två stora företag, två stora konkurrenter, som vill gå ihop. Det är ingenting som händer jätteofta.”
 
Enligt Robin Rander har både branschen och privatpersoner engagerat sig i ärendet.
 
”Vi får många samtal från intresseorganisationer och enskilda. Det är märkbart.”
 
Nu går alltså ärendet om Arlas och Milkos fusion in i en andra fas av utredningen. Om Konkurrensverket i slutet av oktober beslutar sig för att stoppa affären kan det bli domstolsförhandlingar. Men det är ovanligt att detta händer.
 
”De senaste tre åren är det ett ärende som har gått till domstol. Men där drog parterna tillbaks förvärvet innan förhandlingarna hann börja”, säger Robin Rander.
 
”De flesta ärenden som gått in i fas två de senast åren har vi valt att godkänna. Men man kan inte dra några allmänna slutsatser om det skulle jag vilja lägga till.”
 
HÅKAN FRISELL