gruppbildumbio
Han håller koll på 
Norrmejeriers ost
med NIR-kamera
Analysföretaget UmBio i Umeå har fått en genombrottsorder från mjölkföreningen Norrmejerier värd två miljoner kronor. UmBio´s affärsidé är att använda en NIR-kamera för att i realtid analysera livsmedelsprodukter. Med en nära förestående nyemission ska bolaget nu lyfta på allvar. 
 
”Vi kommer att ta in mellan 15 och 20 miljoner kronor för att få bra flygfart”, säger vd Stefan Nordin. 
   
UmBio, med rötter i Umeå Universitet, har tagit fram analysutrustningen ”UmBio Inspector” som är en kamera med tillhörande dator och mjukvara som kan användas at-line, eller placeras ovanför ett produktionsband inom livsmedelsindustrin för on-line mätningar. Kameran används för att analysera produkter i ett våglängdsområde som betecknas med NIR, ”Near Infrared”. 
 
När till exempel kött, ostar eller bröd passerar under ”UmBio Inspector” analyseras dessa i realtid. Tekniken kan användas för att utvärdera fördelningen av bland annat fett, vatten, salt, och protein. 
 
”Vi använder kamerateknik för att fånga data i våglängder högre än vad vi ser med ögonen. En operatör kan se om proteinmängden i en köttbit är tillräcklig eller om det finns något mögelangrepp på produkten.” 
 
UmBio uppskattar att deras utrustning skulle kunna spara minst 10 Mkr per år i en mejerianläggning i form av besparingar och effektivitetsökningar. 
 
UmBio har redan sålt sin utrustning till olika universitet. Norrmejerier är bolagets första kund utanför den akademiska världen. 
 
”Norrmejerier har köpt det här i form av hyra och ett samarbete. De hyr utrustningen i tre år och vi gör två större projekt tillsammans.” 
 
Norrmejerier ska bland annat använda UmBio´s utrustning till kvalitetskontroll av bolagets ostar. 
 
ostumbio”De har ostar som de är duktiga på att långtidslagra. Det är viktigt att det verkligen är rätt ost med rätt kvalitet när den kommer ut ur den långa dyra lagringen. Det är också viktigt att optimera lagerhållningen så att man inte binder upp själva lagerutrymmena på fel sätt och med fel produkt.” 
 
”De ska genomföra de två projekt med oss som ingår i affären. Projekten handlar om lagringsoptimering och mögeldetektering.” 
 
Men UmBio begränsar sig inte enbart till Livsmedelsindustrin. 
 
”Vi har i vår strategi att börja med livsmedel och så etablerar vi oss ordenligt där. Sedan går vi vidare med något annat affärsområde i nästa steg.” 
 
Idag har Umbio nio anställda. Men redan efter semestern flyttar bolaget in i nya 600 kvadratmeter stora lokaler i Umeå. Då kan det också bli tal om att utöka personalstyrkan. 
 
”Vi kommer att börja bygga upp en marknadsorganisation i första hand”, säger Stefan Nordin. 
 
”Vi flyttar in i nya lokaler nu direkt efter semestern. Där kommer vi förutom utveckling och marknadsorganisation, ha prototypverkstad och labb där vi kan jobba med kundprojekt och ta fram prototyper på nya utrustningar.”
 
HÅKAN FRISELL
 
Gruppbilden: Från höger Oskar Jonsson, Stefan Nordin, Tomas Abrahamsson, och Richard Lindberg. Foto: UmBio. 
 
FoodMonitor-Fakta:
UmBio.
Omsättning: 4.2 Mkr (2010-08).
Resultat före skatt: minus 1.5 Mkr.
Antal anställda: 8.