Mjältbrand drabbar
ytterligare en gård i Örebro län
Enligt Jordbruksverket har mjältbrand har konstaterats på ytterligare en gård i Örebro län.
”Ett nötkreatur har dött och prov är analyserat på Statens veterinärmedicinska anstalt”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
 
”Den aktuella flocken, som bestod av totalt 19 djur, har betat i samma område, Kvismarens naturreservat på Närkesslätten, som de djur som tidigare konstaterades vara smittade av mjältbrand. Det är möjligt att mjältbrandssporer kan ha spridits från smittkällan via den kanal som rinner igenom betesmarken.”
 
Det aktuella området är nu avspärrat för allmänheten. En smittskyddsutredning har inletts. Jordbruksverket ger även rådet att tills vidare inte låta nötkreatur vistas i närheten av kanalen.
 
”De människor som varit i direktkontakt med de sjuka djuren får nu behandling”, skriver myndigheten.
 
/FoodMonitor

 

 
FoodMonitor-Fakta (källa Jordbruksverket):
Mjältbrand är en bakteriell infektion som kan smitta från djur till människa via nära kontakt med döda eller döende djur som bär på sjukdomen. Hos människor som blir smittade ser man ofta en hudinfektion som kan behandlas med antibiotika, men en bakterie kan i sällsynta fall även orsaka en allvarligare luftvägsinfektion.
 
Mjältbrand är en anmälningspliktig sjukdom som lyder under epizootilagen. Det innebär att djurägare och veterinärer måste rapportera misstanke om mjältbrand i en besättning.

Förr grävdes djur som dött i mjältbrand ner, men eftersom bakterierna kan överleva mycket länge i jorden innebär det att man vid till exempel grävarbeten kan få upp infekterad jord som kan smitta djur som kommer i kontakt med materialet.  Idisslare, så som nötkreatur, är särskilt känsliga för mjältbrandsinfektion. Andra djurslag, så som hundar och katter är mer motståndskraftiga mot infektionen.
 
Senaste fallet i Sverige var 2008 i Veddige, Halland. Platsen sanerades och ingen människa smittades.