Mikrovågsugnar misstänks
orsaka barnastma 
Det är känt att elektromagnetiska fält, EMF, kan orsaka problem med immunsystemet och ge upphov till cancer. Nu kan även barnastma räknas in. Det rapporterar TIME.
 
I den första studien i sin typ har forskare utrustat gravida kvinnor med mätare för elektromagnetiska fält.
 
Resultaten visar att de barn i studien som var mest exponerade för elektromagnetiska fält – från till exempel mikrovågsugnar, hårtorkar och kraftledningar – hade en tre gånger så stor risk att utveckla astma som de barn som utsattes för de lägsta nivåerna.
 
Studien genomfördes av forskaren De-Kun Li vid Kaiser Permanente, och har nyligen publicerats i tidskriften "Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine".
 
Förutom en ökad risk för barnastma, fann De-Kun Li även att kvinnorna med den högsta exponeringen för EMF löpte en dubbelt så hög risk att få missfall än kvinnorna med den lägsta exponeringen.
 
”Graviditeten är en känslig tid för fostret. Studier på djur visar att EMF kan ha en påverkan på immunsystemet. De senaste forskningsresultaten antyder att celler använder EMF för att kommunicera med varandra. Om externa EMF påverkar detta så riskerar cellkommunikationen för normal utveckling att störas”, säger De-Kun Li, till TIME.
 
De-Kun Li ger gravida kvinnor rådet att inte stå framför mikrovågsugnen när den värmer mat, och att hålla hårtorken så långt från magen som möjligt eller byta till en batteridriven.
 
/FoodMonitor