Kund kastade sten på personal på Kronans Apotek – en skadad
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20