Radioaktivt material på KTH – skyddsombudsstopp – uppgift: väktare och annan personal riskerar att utsättas för strålning
Det finns radioaktivt material i två rum på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som riskerar att utsätta väktare, städare och annan personal för hälsorisker. Det menar ett regionalt skyddsombud på Svenska Transportarbetareförbundet som igår lade ett skyddsombudsstopp gällande väktare från företaget Tempest Security AB i Stockholm. KTH säger sig inte känna till stoppet.
”Personal som befinner sig i närheten av det kontaminerade materialet löper risk för ohälsa orsakad av radioaktiv strålning”, skriver Olivera Pobra som är regionalt skyddsombud på Svenska Transportarbetareförbundet i skyddsombudsstoppet.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
HÅKAN FRISELL
(FoodMonitor har kontaktat KTH om ärendet. För att hjälpa till med att svara på frågor har KTH:s pressavdelning ställt som krav att FoodMonitor skickar dem visst arbetsmaterial. Det säger vi bestämt nej till. KTH:s agerande i detta är under all kritik och tycks strida mot gällande lagstiftning /red)

t20