Konsument misstänker: färska och frysta ishavsräkor har blandats i konsumentförpackningar
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20